Leveringsbetingelser


I det der udelukkende fokuseres på salget mellem to momsregistrerede virksomheder, er følgende betingelser gældene for denne hjemmeside, og øvrig samhandel. 

Alle priser der vises efter log-in er netto priser. 
Priserne skal tillægges moms, og den til enhver tid gældende miljøafgift, måtte der være/komme en sådan.
Minimumskøb:
Der er et minimumskøb på 350,00 kr. + moms og fragt.
Levering:
Levering i hele Danmark indenfor typisk 2-3 arbejdsdage. Der kan i højsæsonen forekomme lidt længere leveringstid. 

Der skal påregnes tillæg ved levering til ikke brofaste øer og Bornholm.

Fragt:

Fragt koster 89,00 kr.

Ved større forsendelser (f. eks Paller) betales det ligeledes af modtager.

Basisvarer:

AV-Proff vil lagerføre nogle af de mest brugte produkter på eget lager, for at sikre en hurtig og billigere levering.

Betalingsbetingelserne:
• Kredit er 8 dage netto.

Mellemsalg: 

Kan en vare ikke leveres på grund af mellemsalg, eller af anden årsag, hæfter AV-proff ikke for eventuelle omkostninger.

Reklamationsbehandling: 
I tilfælde af en reklamation, bedes kunden tage fat i AV-Proff snarest muligt.  
AV-Proff tager ikke varer retur, der ikke er direkte behæftet med fejl. Dvs. skulle enkelte enheder af en pakke være fejlbehæftet dækkes omkostningerne kun i forbindelse med ombytning /reparation af disse.
Sendes varer til fejlkontrol, og der ikke kan fastslås fabrikation eller materialefejl, vil dette blive debiteret kundens konto med 150,00 kr. excl. moms. 

Ejendomsforhold: 
De leverede emner forbliver AV-Proff ejendom indtil den fulde købspris er blevet betalt.


Returner bestillinger:
Kunden har muligheden for at returnere varer der er blevet bestilt, enten ved en fejl, eller fordi kunden af anden årsag har fortrudt. Det sker under følgende betingelser: 
Kunden debiteres 15 % af summen af de returnerede varer + fragt. 
Varerne vil herefter blive afhentet snarest.


Produktansvar:
Erstatning for generelle skader, dette være sig både person og materielle, sker i forhold til lovgivningen omkring produktansvar. AV-Proff bærer kun ansvar, hvis det kan påvises, at skaden på fast ejendom eller løsøre, skyldes fejl og/eller forsømmelser begået af AV-Proff. Ligeledes kan ansvaret for tabt arbejdsfortjeneste, indirekte tab, eller drifttab, ikke tilføres AV-Proff. I det omfang DKXP måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde AV-Proff skadesløs i henhold til ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. AV-Proff, samt også dennes kunde forpligter sig gensidigt til, at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod er af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkter eller ydelsen.